Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.


Go to content

Przemysłowa 17, 09-400 Płock, tel. +48 (24)
NIP: 774-23-20-206, REGON:
XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego
Nr konta: Bank Pekao S.A
Kapitał zakładowy:

367 53 51, fax +48 (24) 365 04 50
610395236, Nr KRS: 0000158021
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
95 1240 5282 1111 0000 4894 8151
41.288.000 zł


Aktualizacja 25-11-2016 | pawel@pgoplock.pl

Back to content | Back to main menu